Valentine's Day Wallpapers 2016

Bộ phim tài liệu 90 tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” do Báo Nhân dân chủ trì xây dựng, thực hiện triển khai sẽ lên sóng các đài trung ương và địa phương vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) , tiến tới chiếu ra nước ngoài qua các kênh đối ngoại.

Dự án bao gồm 90 tập phim, mỗi tập có thời lượng từ 25 phút đến 30 phút, trong đó năm 2020 sẽ phát sóng rộng rãi 50 tập phim, 40 tập còn lại được phát sóng năm 2021.

Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” của đất nước song hành cùng với sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu trong cả một tiến trình lịch sử. 

Bộ phim sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, sự lãnh đạo, đường lối chính sách nhất quán của Đảng, sự phát triển của đất nước, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.  Đồng thời, tuyên truyền, phản bác các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ê kíp thực hiện bộ phim đã  phối hợp với một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh Pháp. Các Trung tâm lưu trữ tại Nga và một số nước khác... nên đã tiếp cận, khai thác được các tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý- trong đó có những tư liệu lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.

Bộ phim sẽ phát sóng trên các đài, kênh truyền hình Trung ương, địa phương cả nước vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).
Trong quá trình phát sóng các tập đầu, dự án phim vẫn tiếp tục sản xuất “cuốn chiếu” các tập còn lại; đồng thời tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đặc biệt là đông đảo công chúng.

Theo ANTĐ

Link xem trên:  Truyền Hình Nhân Dân


Đăng nhận xét

Hình ảnh chủ đề của loops7. Được tạo bởi Blogger.
Hide
X