Valentine's Day Wallpapers 2016


1. Dám ước mơ

2. Viết ra ước mơ - Vẽ ước mơ đó ra - Tưởng tượng ước mơ đó mỗi 1 ngày

3. Sản xuất 1 thước phim khi bạn đạt ước mơ đó

Khắc sâu vào tiềm thức

4. Tránh xa những kẻ đánh cắp ước mơ của bạn

5. Lập danh sách tất cả việc phải làm

6. Viết ra 1 việc có thể làm ngay

Ngày từ ngày mai - Hành động - Tiếp tục hàng ngày

Hãy cứ ước mơ - Hãy cứ dại khờ

Đăng nhận xét

Hình ảnh chủ đề của loops7. Được tạo bởi Blogger.
Hide
X