Valentine's Day Wallpapers 2016

Mọi người có thể vào Google Meet bằng các cách sau:

Máy tính (Web): https://meet.google.com/

iOS: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

Trên máy tính ( Web) mọi người chỉ cần mã để tham gia:


Sau đó mọi người chọn "Tham gia ngay"


Chúc mọi người thành công!


Next
This is the most recent post.
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Đăng nhận xét

Hình ảnh chủ đề của loops7. Được tạo bởi Blogger.
Hide
X